Het leerlingvolgsysteem

 

De school werkt continu aan het verbeteren van het onderwijs. Daarbij maakt de school gebruik van toetsen en observatiemiddelen. Alle gegevens van de leerlingen worden geregistreerd op groeps– en schoolniveau. Twee maal per jaar worden de vorderingen op het gebied van taal, lezen en rekenen getoetst met landelijk genormeerde toetsen, ontwikkeld door het Cito. We vergelijken de ontwikkeling van uw kind met het landelijk gemiddelde. Uiteraard wordt de uitslag van deze toetsen ook met de ouders besproken.

In groep 8 maken we gebruik van de NIO en de Centrale Eindtoets. De NIO is een intelligentieonderzoek. Hiermee is het voor ons als school mogelijk om een breder en objectief beeld van uw kind te krijgen. Niet alleen de leervorderingen worden bekeken, maar ook de bijbehorende intelligentie. Daardoor wordt het voor ons als school mogelijk om een nog beter advies te geven voor het voortgezet onderwijs.

De Centrale Eindtoets is een toets die alle basisschoolleerlingen moeten maken. Deze toets meet de kennis van leerlingen op het gebied van taal en rekenen en is sinds 2014 landelijk verplicht.