Hulp aan kinderen met speciale behoeften

 

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Ook voor kinderen met een beperking. Bij deze leerlingen zal de beslissing over toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen het individueel belang van de leerling en het algemeen belang van de groepen en de school. Bij die afweging, die op schoolniveau zal plaatsvinden en waarbij de intern begeleider met de directie en teamleden een analyse moet maken, zullen de aard en de ernst van de beperking en de leeftijd van de leerling een belangrijke rol spelen. Er zal nagegaan worden of en onder welke voorwaarden de leerling bij ons op school geplaatst kan worden.


Ook het bestuur heeft hierin een rol. Voor ieder kind dat aangemeld wordt bij onze school heeft het bestuur een zorgplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende plek voor ieder kind. Kan een kind niet bij ons op school geplaatst worden, dan zal het bestuur verder zoeken naar een andere passende plek.