Onderwijs op Maat

 
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Toch zijn de verschillen tussen kinderen vaak groot. Wij weten dat sommige leerlingen naar verhouding veel structuur en ondersteuning nodig hebben, anderen juist ruimte om zelfstandig te kunnen werken. Sommige kinderen hebben behoefte aan veiligheid, terwijl andere kinderen liever zelf dingen willen onderzoeken en nieuwe onderwerpen en materialen verkennen. Door kennis en ervaring weten wij wat leerlingen bezig houdt en wat ze nodig hebben. De kunst is de nieuwsgierigheid van kinderen te wekken, zodat ze steeds iets nieuws willen leren. Alle kinderen verdienen aandacht en passende ondersteuning, maar zeker diegenen die moeite hebben met leren of die juist erg goed zijn.
Wanneer er sprake is van zorg wordt, na overleg met de ouders, het kind op school besproken. Aan de hand van deze bespreking overlegt onze intern begeleider met de groepsleerkracht of extra ondersteuning nodig is. De extra ondersteuning wordt zo veel mogelijk door de groepsleerkracht zelf gegeven.

 


Hoewel we streven naar onderwijs op maat, kan het toch voorkomen dat uw kind veel moeite blijft houden met de aangeboden leerstof of op sociaal-emotioneel gebied problemen heeft. Op dat moment treedt ons ondersteuningsplan in werking. Dit plan ligt op school ter inzage.