Schooljudo


 

Als school zijn wij elke dag bezig met de ontwikkeling van de leerlingen. Cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Hoe zorg je dat elk kind in z’n kracht staat? Schooljudo helpt ons, om onze woorden om te zetten in daden. De kinderen voelen letterlijk wat ze kunnen, waar hun grenzen liggen hoe ze met elkaar om willen gaan en hoe ‘respect’ voelt.
Met Schooljudo leren kinderen veilig vallen en hun motorische en sociaal emotionele vaardigheden verbeteren. Met een intensieve lesmethode wordt hard gewerkt aan de waarden:

 1. respect,
 2. discipline,
 3. weerbaarheid,
 4. vertrouwen,
 5. beheersing,
 6. samenwerken
 7. plezier.
Het programma wordt volledig georganiseerd met echte judomatten en judopakken en een Schooljudo Entertrainer die de lessen verzorgt. De lessen zijn gebaseerd op de volgende pilers. Deze sluiten volledig aan bij de waarden van onze school.
 1. Het vormen van een veilig pedagogisch klimaat in de klas.
 2. De 7 judowaarden als basis.
 3. Bewegend- en ervarend leren.
 4. Een (digitale) lesmethode gecombineerd met fysieke lessen.