Leefstijl                            

 

Binnen het onderwijs spelen sociaal-emotionele vaardigheden en normen en waarden een belangrijke rol. Met het Leefstijl-programma worden kinderen hiervan bewustgemaakt. Samen met klasgenoten doen ze activiteiten en opdrachten die het besef van 'goed omgaan met elkaar' versterken. Het bevorderen van positieve groepsrelaties speelt in de Leefstijl-lessen een grote rol. Niet alleen het individu wordt sterker, maar ook de groep.
 
Effectief programma
Leefstijl is een preventief programma dat handvatten biedt voor wekelijkse (mentor)lessen. In groepsverband wordt, naast de individuele leerling, ook de onderlinge verbondenheid van de groep versterkt. Om dit te bereiken worden ervaringsgerichte en activerende werkvormen ingezet, waarbij er steeds afgewisseld wordt in de samenstelling van de groepjes. De nadruk ligt op het reflectieve karakter van de opdrachten, gericht op uitwisseling en bewustwording en het ontwikkelen van een gezonde attitude.
Sociale en emotionele competenties
Voor het optimaal functioneren van jongeren en het ontwikkelen van hun talenten zijn competenties als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en rekening houden met anderen onmisbaar. Leefstijl is een methode die niet alleen de emotionele intelligentie stimuleert maar, doordat kinderen beter in hun vel zitten, ook de cognitieve intelligentie.

Gezond en redzaam gedrag
Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor gezond en redzaam gedrag. De methode biedt naast sociaal-emotionele competenties ook gezondheidsvaardigheden. Bij gezondheidsvaardigheden speelt preventie een belangrijke rol. Op steeds jongere leeftijd beginnen kinderen te experimenteren met roken, alcohol en drugs. De leeftijdsfase tussen tien en veertien blijkt een kritieke periode. Effectieve preventie moet daarom vóór die leeftijd beginnen, op de basisschool.