Bewegend leren

               


 

Stilzitten is al jaren de norm in het onderwijs. Maar niet meer bij ons op school! Het is onze missie om van?bewegend leren?een vast onderdeel te maken van ons onderwijssysteem. Iedereen weet dat bewegen belangrijk is voor een goede gezondheid, toch bewegen we steeds minder en brengen we onze dagen vooral zittend door. Dit heeft grote negatieve gevolgen! Door bewegend leren aan te bieden wordt ; 

  • de concentratie vergroot  

  • het zelfvertrouwen verbeterd (door meerdere leerstrategieen aan te spreken) 

  • de schoolprestaties verbeterd 

  • Het plezier in leren vergroot 

    Het ene kind leert door eerst te denken, de ander door eerst te doen. Door onze traditionele lessen te combineren met lessen bewegend leren, wisselen we deze manieren van leren af. Hierdoor spreken we alle kinderen aan op hun eigen manier van leren. 

Naast de integratie in de lessen, zoals het invoeren van het dagelijkse wandel dictee, betekent dit ook dat alle groepen 2x in de week gym hebben van een vakdocent en dat wij elk jaar een reeks judolessen aanbieden. Deze lessen sluiten aan bij onze leefstijl lessen, zodat we ook lijflijk leren hoe we met elkaar om willen gaan.