De Lucebertschool is een openbare school

Dat houdt voor ons in dat elk kind ongeacht zijn of haar achtergrond bij ons welkom is. We accepteren en waarderen iedereen ongeacht herkomst, ras, geloof of overtuiging. We willen een school zijn, waar ieder kind zich thuis voelt. Belangrijk vinden we dat de kinderen leren om zichzelf, anderen en hun omgeving te accepteren en te respecteren.

Daarnaast dragen we er zorg voor, dat ieder kind zich naar eigen vermogen kan ontwikkelen. Elk kind wordt geaccepteerd zoals het is. Ieder kind is anders, heeft een eigen identiteit en moet de kans en de gelegenheid krijgen zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. De ontwikkeling van een kind verloopt meestal geleidelijk en gaat steeds door. Daarom is het belangrijk dat de school bij deze ontwikkeling aansluit, op een geleidelijke manier zonder onderbrekingen. In de termen van de basisschool heet dit ‘er moet een doorgaande lijn zijn’. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen plotselinge overgang is van het spelende kind naar het lerende kind. In de praktijk zult merken dat belangrijke veranderingen in de onderwijsleersituatie voor kinderen heel geleidelijk en goed doordacht worden ingevoerd. 

Ieder kind telt . . . . . . . .