Visie Isob

 
De Lucebertschool is één van de 18 scholen van Intergemeentelijke stichting openbaar onderwijs (ISOB), die zich hard maakt voor openbaar en thuisnabij  onderwijs.
Onze missie is: "Samen sterk in leren"
Onze scholen worden gestimuleerd binnen centraal vastgestelde kaders een eigen onderwijsprofiel of –concept uit te werken. Deze kaders bieden ook plek aan een diversiteit aan onderwijsconcepten zoals o.a. Montessori (OBS De Montessori in Castricum), Freinet (Elckerlyc in Heiloo) en Dalton (OBS De Wissel in Uitgeest).

Het openbare en algemeen toegankelijke karakter van de scholen is ons gezamenlijk uitgangspunt. Iedere leerling kan zich in een veilige en uitdagende leeromgeving veelzijdig ontwikkelen. Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid worden gestimuleerd.

In 2019 is het strategisch beleidsplan 2019-2023 vastgesteld, waarin de koers van de ISOB voor de komende jaren is beschreven. Deze is vormgegeven in bovenstaande poster. 

Openbaar Onderwijs

Het openbaar onderwijs heeft een bijzondere opdracht: het garandeert goed en waardevol onderwijs voor iedereen in onze democratische samenleving.
De openbare school is dé oefenplaats voor democratische vaardigheden en de ontmoetingsplaats bij uitstek. Iedereen is er immers welkom. Hier komen verhalen uit de hele democratische samenleving samen – de samenleving in het klein.
Dit is gevat in de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs: