De Gouden Weken


De eerste weken van het schooljaar – ‘de Gouden Weken’ zijn bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. In deze periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. De leraar speelt in deze fase een belangrijke rol. Hoe maak je nu samen met kinderen een goede start van het schooljaar? En hoe stimuleer je een positieve groepsvorming waar je een jaar lang plezier van hebt?
 

Groepsvorming verloopt in fases

Haal de norming-fase naar voren in de tijd. Draai dus actief de volgorde van storming en norming om. Door eerst bewust de norm samen met de klas vast te stellen, zal de storming-fase milder zijn. Het effect: minder probleemgedrag.

Voorbeelden van praktische sturingstips per fase:
Een groepsproces waarop géén bewuste invloed door een leraar wordt uitgeoefend, doorloopt een aantal fases. Dit patroon start grofweg elke keer opnieuw na een langere vakantie, zoals de zomervakantie en de kerstvakantie. De precieze duur kan per fase verschillen. De volgende fases volgen elkaar chronologisch op:
 1. Forming
  In deze fase komt de klas voor het eerst (weer) bij elkaar – ‘Wat is mijn relatie tot de rest van mijn klasgenoten?’
 2. Storming
  Posities in de klas worden ingenomen. Tumultueuze fase.
 3. Norming
  Normen worden bepaald – ‘Hoe gaan we met elkaar om?’
 4. Performing
  Bij een positieve groepsvorming zijn de leerlingen in deze fase productief. Mogelijk wordt deze fase niet bereikt wanneer de groep niet (goed) is begeleid. In dat geval stokt het proces.
 5. Reforming (evaluatie)
  Fase waarin duidelijk wordt dat het einde van de groepssamenstelling nadert.

De groepsvorming sturen

Als leraar stuur je het groepsproces door op het volgende te letten:

Storming ⇔ norming