De Ouderraad  OR

Doel van de ouderraad
De ouderraad stelt zich ten doel de onderlinge sfeer en contacten tussen school en ouders en kinderen te bevorderen. Dit gebeurt door het (mede-) organiseren van activiteiten voor leerlingen.


De ouderraad bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht leden, gezocht onder de ouders van de Lucebertschool. Binnen de ouderraad worden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen, die het dagelijkse bestuur vormen. Daarnaast hebben de overige leden hun specifieke taak in verschillende commissies en werkgroepen zoals de verkeers-, de feest en PR-commissie, de Sint en Kerstwerkgroep.

Op onze website en in de schoolgids kunt u de namen vindenvan de ouderraadsleden en hun specifieke taken/commissies.
De ouderraad vergadert circa  5 keer per jaar. De vergaderingen worden bijgewoond door twee leden van het schoolteam.

 

De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam de volgende activiteiten: Schoolfotograaf, St.Maarten-, Sinterklaas-, Kerst-, Paasfeest, sport- en speldagen, avondvierdaagse, schoolreisjes, afscheid van groep 8, eindejaarsfeest, goede doelenprojecten en jubilea.

In de OR zitten:
Rijan Verkerk , voorzitter
Gert-Jan Kapiteyn, penningmeester
Cindy Ravoo
Wendy Mulder
Brenda Wanders
Jojanneke Verbeek
Judie Lute
Rianka Gombert
Nanine Jongeneel


team leden:
Nicole van der Himst
Katja Roobeek