De rapporten van de ouder- en leerlingentevredenheidspeiling liggen ter inzage bij de administratie. Wilt u het hele rapport lezen klik op de onderstaande plaatjes en het pdfrapport verschijnt of vraag de papieren versie aan de administratie.

      leerlingenpeiling                   ouderpeiling