laatste nieuws
reactie schoolbestuur op nieuws omtrent Lucebert. Net als velen met ons zijn wij overvallen door het nieuws omtrent Lucebert, de naamgever van onze school. En net als zoveel anderen voelen we ons daar ongemakkelijk bij. Wij zien de nazisympathieën van Lucebert als een jeugdzonde. Hij is niet doorgegaan met dat gedachtegoed. Wel betreuren we dat Lucebert nooit open is geweest over zijn oorlogsjaren.  Onze waardering voor zijn kunst blijft onveranderd. Voor ons blijft Lucebert een van de grootste Nederlandse dichters. Als school zullen we ongetwijfeld nog verder – en hopelijk in alle rust - over dit onderwerp praten met onze directe omgeving, juist om er met elkaar van te leren. Daar passen drastische maatregelen zoals het wijzigen van de naam van onze school wat ons betreft nu niet bij.