Het Schoolteam


De leiding

Onze school valt als openbare school, samen met 20 andere openbare scholen onder het ISOB bestuur, gevestigd te Castricum. We zijn een kleine school met ruim 100 leerlingen. Directeur van de School is meester Pim van Leeuwen, adjunct directeur is juf Katja Roobeek.

Sinds 2010 zijn wij verhuisd naar ons NIEUWE Brede School gebouw aan het Zakedijkje en zijn we weer terug op onze oude stek. Meer leest u hierover onder het kopje ‘nieuwe school’. 

Leerkrachten en groepsindeling

Het Zorgteam

Ons vaste zorgteam bestaat uit: de intern begeleider juf Gabriëlle Reerds, de groepsleerkracht en de directeur. Zij hebben regelmatig overleg en drie keer per jaar is er een leerling–bespreking. In speciale situaties kan de hulp van de schoolarts, psycholoog, orthopedagoog of logopediste ingeroepen worden. Het zorgteam geeft adviezen en verdeelt de taken, nadat er door een leerkracht een probleem is gesignaleerd. Indien uw kind op enigerlei wijze extra hulp of steun nodig heeft, gebeurt dat altijd in overleg en met toestemming van u.