Het Schoolteam


De leiding

Afbeeldingsresultaat voor letty dekker heliomare
Onze school valt als openbare school, samen met 20 andere openbare scholen onder het ISOB bestuur, gevestigd te Castricum. We zijn een kleine school met ruim 100 leerlingen.
Directeur van de School is per 1 augustus juf Letty Dekker, adjunct directeur is juf Katja Roobeek.

Sinds 2010 zijn wij verhuisd naar ons NIEUWE Brede School gebouw aan het Zakedijkje en zijn we weer terug op onze oude stek. Meer leest u hierover onder het kopje ‘nieuwe school’. 

Leerkrachten en groepsindeling 2018 2019

Het Zorgteam

Ons vaste zorgteam bestaat uit: de intern begeleider juf Gabriëlle Reerds, de groepsleerkracht, de begeleider van het samenwerkingsverband Saapke Wakker en de directeur. Zij hebben regelmatig overleg en drie keer per jaar is er een leerling–bespreking. In speciale situaties kan de hulp van de schoolarts, psycholoog, orthopedagoog of logopediste ingeroepen worden. In de zorgbespreking wordt gekeken hoe uw  kind op enigerlei wijze extra hulp of steun nodig heeft. Dit gebeurt altijd in overleg en met toestemming van u als ouder.