Lucebert
De naam van onze school, de Lucebertschool.

laatste nieuws: februari 2018
Reactie schoolbestuur op nieuws omtrent Lucebert.

Net als velen met ons zijn wij overvallen door het nieuws omtrent Lucebert, de naamgever van onze school. En net als zoveel anderen voelen we ons daar ongemakkelijk bij. Wij zien de nazisympathieën van Lucebert als een jeugdzonde. Hij is niet doorgegaan met dat gedachtegoed. Wel betreuren we dat Lucebert nooit open is geweest over zijn oorlogsjaren.  Onze waardering voor zijn kunst blijft onveranderd. Voor ons blijft Lucebert een van de grootste Nederlandse dichters. Als school zullen we ongetwijfeld nog verder – en hopelijk in alle rust - over dit onderwerp praten met onze directe omgeving, juist om er met elkaar van te leren. Daar passen drastische maatregelen zoals het wijzigen van de naam van onze school wat ons betreft nu niet bij.

Lucebert (1924 – 1994) liet zich, gedurende zijn gehele werkzame leven, mede inspireren door kinderen. Hij hield van kinderen, van nature, maar helemaal omdat kinderen nog onbevangen en vrij kunnen zijn. Daarvan zijn wij getuige in zijn vele gedichten en beeldend werk, dat een eigenzinnige kijk biedt op de wereld van de mensheid, in al zijn facetten van schoonheid en lelijkheid, van machtige en verworpene, van liefdevol en harteloos ......

Lucebert was jarenlang onze plaatsgenoot, maar werd in de Amsterdamse jordaan geboren. Hij ontwikkelde zich als autodidact en trad met de dichters Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar naar de voorgrond in de experimentele groep, gelieerd aan Cobra. Samen met andere geestverwante dichters kennen wij ze in de literatuur als ‘de vijftigers’. Veel van zijn poëzie behoort tot het beste van de Nederlandse letteren van de afgelopen honderd jaar en zijn gedichten werden in meerdere talen vertaald. Zijn naam als beeldend kunstenaar is niet meer weg te denken uit de wereld van de kunst. Naast begenadigd tekenaar en schilder was hij etser graficus, fotograaf.... maker van een groot(s) meeslepend oeuvre, waaruit veel tentoongesteld wordt in musea over de gehele wereld.

Op het moment dat onze school met een andere Bergense school fuseerde en zo een nieuwe school werd, ontstond de behoefte onder een nieuwe naam verder te gaan. Wij benaderden Lucebert met het verzoek of hij zijn naam aan onze school wilde verbinden en spontaan gaf hij zijn toestemming. Hij vond het een eer: zijn naam voor een school vol van en voor kinderen.

Lucebert is niet meer onder ons, maar op onze school leeft zijn geest mede voort. Onze kinderen kunnen zich vrij en levenslustig uiten en onbelemmerd leren. Eens zullen zij als ‘grote mensen’ voorzien blijken van een rijke schoolervaring!